Christine Veraart

Academie voor beeldende vorming Tilburg, 1996-2000

Vooraf maak ik geen schetsen of tekeningen. Mijn 3D werk laat zich met de hand aftasten en vormen. Zo groeit mijn werk langzaam onder mijn handen. Materialen komen op mijn weg ( vallen me toe). Ze vormen voor mij een uitdaging om in het alledaagse iets bijzonders te vinden.

Bestaande materialen krijgen hierdoor een nieuwe betekenis. Soms is het materiaal de directe aanleiding tot beelden, soms ontstaan beelden vanuit een eenvoudig materiaal- en vormexperimenten.

In veel gevallen kan mijn werk, afhankelijk van de ruimte, op verschillende manieren worden opgesteld; door objecten in een groep op de vloer te plaatsen wordt ook de ruimte vorm gegeven waarbinnen de objecten zich bevinden. Zo worden de aspecten van de omgeving waarin de sculptuur functioneert met het werk verbonden.

De laatste jaren werk ik vooral met rubber ( binnenbanden van fiets, auto, vrachtauto) en vilt. Naast plastieken maak ik ook objecten op paneel.

Materialiteit neemt een belangrijke plaats in binnen mijn werk. Bijvoorbeeld de dwingende vorm van een band en de uitstraling van het materiaal boeit me en daagt me uit om steeds weer opnieuw onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

 

Sinds 2002 ben ik lid van Arsis, kunst en sociëteit te Bergen op Zoom.

De Stichting Arsis Kunst en Sociëteit bestaat sinds 6 september 2001 en is het initiatief van een groep kunstenaars uit Bergen op Zoom en omgeving die elkaar collegiaal willen ondersteunen in hun beroepsuitoefening.

De stichting wil een bijdrage leveren aan een professioneel kunstklimaat in Bergen op Zoom en omstreken. Arsis realiseert dit doel op diverse manieren.

Men is op het gebied van de kunsten in overleg met de overheid en andere organisaties. Maar vooral bundelt Arsis de artistieke krachten om zodoende een vruchtbare bodem te scheppen waaruit nieuwe ideeën en initiatieven kunnen ontstaan.

Kunstenaars

Binnen Arsis zijn enige tientallen beroepskunstenaars actief die in steeds wisselende groepjes initiatieven uitwerken en realiseren in de vorm van tentoonstellingen, lezingen, projecten in het onderwijs, poëziemiddagen enzovoorts.

Het bestuur van Arsis functioneert en faciliteert als een dagelijks stichtingsbestuur en verleent ( indien nodig) feedback. Arsis kent een horizontale organisatiestructuur wat betreft initiatieven en aansturing, de uitvoering, organisatie en fondswerving voor ideeën van kunstenaars binnen Arsis ligt daardoor grotendeels bij de kunstenaarsleden.